יום שבת, 25 ביוני 2011

מטלה מספר 7= גזענות מערך שיעור


פתיח

מורה= יקריא את הקטע

תורת הגזע  - תורה זו הושפעה מתורתו של הביולוג צ'ארלס דארווין שהניח כי  בין בעלי החיים קיים מאבק קיומי לשם הישרדות בטבע.   מתוקף ה"ברירה הטבעית" הגזע החזק שורד תוך כדי מאבק זה. היטלר  באידיאולוגיה הנאצית  השתמש במאפיינים מסוימים של תורתו של דארווין תוך עיוות התורה והתאמתה  לחברה האנושית ולמערכת היחסים בין המדינות. האידיאולוגיה הנאצית טענה שבני האדם מחולקים לגזעים שונים וביניהם מתנהל מאבק שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום.  במסגרת המאבק  ישרדו הגזעים החזקים ואילו הגזעים החלשים יכחדו. לפי תורה זאת הגזעים המרכיבים את האנושות אינם שווים בכוחם.  בראש סולם הגזעים עומד הגזע הארי המכיל את התכונות הנעלות ביותר. הוא בעל כוח היצירה, היופי, הגבורה ומהווה את השלמות הפיזית והרוחנית  בעוד שהגזעים הנחותים מהווים את השפל, ההרסני ואת הכיעור.

   היטלר האמין כי  על הגזע הארי למנוע מהיהודים להשתלט, לנוון ולזהם את הגזע הארי, שכן הגזע היהודי הוא הגזע הנחות והמסוכן לכל המין האנושי.

זו צורתה הקיצונית של הגזענות אך האומנם היא היחידה?

האם אין אנו יכולים לזהות סממנים של גזענות בקרב הקרובים לנו?

תלמידים יתייחסו והערותיהם יירשמו על הלוח.

המורה יסכם את השלב הראשוני-
הגזענות גוררת אחריה השלכות קשות על יחסים בין הפרטים השונים בחברה. היא ניזונה מפחד כלפי "האחר" ומייצרת פחדים אצל מי שהיא מופנית כלפיו. בכך היא פוגעת באנושיות של כולנו.

בלשון הדיבור גישה או התנהגות המפלה בין אדם לאדם, או בין קבוצה חברתית אחת לרעותה על רקע של הבדלי דת, מין, מוצא, עדתיות וכד'.

מטרות השיעור:

• לזהות מאפיינים גזעניים- שימוש במאפיינים אלו.

• ליצור מודעות ואכפתיות למניעת גזענות.

• ליצור תובנות באשר לסיבות המובילות אותנו לגזענות..


הנחיות למורה

הצג את תורת הגזע הנאצית וכן את מבצע אותנזיה.

בקש מהתלמידים לחוות דעותיהם על תורת הגזע ולהציג אירוע אחד שלדעתם הם חוו או ראו התנהגות גזענית.

המורה מתבקש לקחת 2 או 3 אירועים לנתח אותם ולהגיע בסופו של דבר למשפט המסכם.

גזענות היא תופעה

הציגו שקפים 3 ו- 6 של הגברת גביזון.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה